Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 181
(189 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanci Eva Dundáčková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 1999 jako tisk 219/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 219
Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 5. 5. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 356).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/5, který byl rozeslán 27. 1. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 538, usnesení č. 786).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.3.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 1.3.2000.

Svým usnesením č. 302, v hlasování č. 143 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.3.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2000 poslancům jako tisk 219/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2000 poslancům jako tisk 219/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 902).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Témata EUROVOC: Běloruskokvantitativní omezeníobchodní smlouva ESpodpis dohodytextilní výrobek

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0