Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 368
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 70
V. n. z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Evžen Snítilý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 104).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 70/2, který byl rozeslán 16. 10. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 142).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.10.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2002.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 6.11.2002 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 368/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 14.11.2002.

Svým usnesením č. 486, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.11.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 522/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2002 poslancům jako tisk 70/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 11. 2002 poslancům jako tisk 70/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 161).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Témata EUROVOC: délka pronájmuobchodní pronájempronájem nemovitostiprávo obnovit drženísprávní řízení