Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 367
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 65
Vládní návrh branného zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 103).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2002 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 149).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.10.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 6.11.2002 usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 367/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 14.11.2002.

Svým usnesením č. 476, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 15.11.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Témata EUROVOC: armádaorgány veřejné správysídlo institucezákladní vojenská služba