Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 178
(250 kB)
Návrh zákona o námořní plavbě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 373
Zákon o námořní plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 29. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/2, který byl rozeslán 21. 1. 2000 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 754).

Hlasování č. 189 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.3.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 16.2.2000 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 24.2.2000.

Svým usnesením č. 282, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Témata EUROVOC: lodní vlajkaloďnámořní dopravanámořní plavbanámořní právo