Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 173
(81 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je místopředseda vlády Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 207
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 29. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 324).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/3, který byl rozeslán 8. 12. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 347, usnesení č. 677).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/5, který byl rozeslán 24. 1. 2000 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 756).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.3.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 24.2.2000.

Svým usnesením č. 279, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.3.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 2000 poslancům jako tisk 207/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 207/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).

Témata EUROVOC: dohoda o cenáchdominantní postaveníkartelkontrola restriktivních praktikomezování soutěžesoutěžní politikasoutěžní právovolná soutěž