Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 168
(30 kB)
Návrh zákona o ochraně olympijských symbolik
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ladislav Šustr.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 1999 jako tisk 293/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 293
Návrh zákona o ochraně olympijských symbolik

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 2. 7. 1999.

Hlasování č. 345 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.3.2000.

Garančním výborem je Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Martin Dvořák, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 168/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 24.2.2000.

Svým usnesením č. 278, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Témata EUROVOC: ochrana kulturního dědictvíolympijské hrysportovní organizacevlajkaznačka