Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 164
(51 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Fencl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 364
Novela zákona o ochraně chmele - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 22. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 541).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/2, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 763).

Hlasování č. 283 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.3.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 164/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.2.2000.

Svým usnesením č. 296, v hlasování č. 111 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Témata EUROVOC: chmeldovozochrana rostlinosvědčení o původuprůmyslové pěstování plodinpůvodní výrobekrostlinolékařská legislativa