Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 309
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1262
Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1262/0 dne 27. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Jitka Kocianová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2136).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1262/2, který byl rozeslán 2. 5. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 307, usnesení č. 2296).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.6.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 22.5.2002 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 309/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 30.5.2002.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Témata EUROVOC: důchodový plánfinancováníprivatizacetelekomunikace