Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 134
(262 kB)
Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Pavel Mertlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 269
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 395).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 19. 10. 1999 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 769, usnesení č. 593).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.12.1999.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mirek Topolánek, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.11.1999 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 134/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 7.12.1999.

Svým usnesením č. 210, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 363/1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 1999 poslancům jako tisk 269/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 1999 poslancům jako tisk 269/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 1999 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 693).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Témata EUROVOC: pojistná smlouvapojistné právopojištěnípojišťovnaprofese v pojišťovnictví