Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 77
(162 kB)
Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Vladimír Vetchý.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 142
Vládní návrh zákona o zajišťování obrany ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 142/0 dne 8. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 142).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 142/2, který byl rozeslán 2. 7. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 423).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.7.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.1999.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jan Ruml, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.1999 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 4.8.1999.

Svým usnesením č. 159, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 4.8.1999.

Svým usnesením č. 159, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.8.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 142/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 142/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 12, usnesení č. 448).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: armádaobranná politikavojenská základnaválečné hospodářstvíválkavýjimečný stav