Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 75
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Vladimír Vetchý.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 140
Vládní návrh zák. o změnách souvisejících se zák. o vojácích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 5. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Jan Žižka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 206).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 266, usnesení č. 421).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.7.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.1999.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Michael Žantovský, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.1999 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 29.7.1999.

Svým usnesením č. 134, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 29.7.1999.

Svým usnesením č. 134, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.8.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 225/1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 140/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 140/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 10, usnesení č. 446).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: Gambiepracovní právoprofesionální armádastatut zaměstnancevojenský personál