Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 114
(2757 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 992
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 992/0 dne 2. 9. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1470).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 992/4, který byl rozeslán 28. 4. 2021 v 13:00.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 992/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 18. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 478, usnesení č. 1712).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2021 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 22.7.2021.

Svým usnesením č. 273, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 274, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 23.7.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 992/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 992/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1775).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Témata EUROVOC: farmaceutické nákladyfarmaceutický výrobekpojistnépojišťovnavšeobecné zdravotní pojištěnívýdaje na zdravízdravotnická službazdravotní pojištěnízdravotní politikazdravotní péčezubní lékařství