Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 107
(504 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Lumír Kantor, senátorka Jitka Seitlová, senátorka Šárka Jelínková, senátor Pavel Fischer, senátorka Jaromíra Vítková, senátor Zdeněk Nytra, senátorka Miroslava Němcová, senátor Jan Tecl, senátor Rostislav Koštial, senátor Pavel Karpíšek, senátor Vladislav Vilímec, senátor Jaroslav Chalupský, senátorka Jitka Chalánková, senátor Ondřej Šimetka, senátor Tomáš Jirsa, senátor Michal Kortyš, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Hynek Hanza, senátor Ladislav Faktor, senátor Tomáš Třetina, senátor Martin Červíček, senátor Tomáš Fiala, senátor Roman Kraus, senátor Tomáš Goláň, senátor Tomáš Czernin, senátorka Anna Hubáčková, senátor Josef Bazala, senátor Jiří Čunek, senátor Josef Klement, senátor Patrik Kunčar, senátor Michael Canov, senátorka Hana Žáková, senátor Petr Holeček, senátor Jan Grulich, senátor Petr Orel, senátorka Helena Pešatová, senátor Petr Šilar, senátor Miroslav Adámek, senátor Mikuláš Bek, senátor Jiří Drahoš, senátorka Adéla Šípová, senátor Miroslav Balatka, senátor Miloš Vystrčil, senátor Jan Sobotka, senátorka Alena Dernerová, senátor Lumír Aschenbrenner.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.10.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.8.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MVDr. Přemysl Rabas.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Přemysl Rabas, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2021 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 25.8.2021.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.10.2021.

Svým usnesením č. 318, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.