Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 71
(138 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 134
Vládní návrh novely zákona o advokacii

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 26. 2. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 1999 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 201).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/3, který byl rozeslán 8. 7. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 438).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.7.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.1999.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.1999 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 29.7.1999.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 210/1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 8. 1999 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 134/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 3, usnesení č. 441).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: Gambieadvokátdisciplinární právoodborná kvalifikaceprofesní komoraslužební tajemství