Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 84
(310 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lucie Šafránková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2021 jako tisk 1185/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1185
Novela z. úpravách ošetřovného

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 26. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1185.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1614). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 89, usnesení č. 1614).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Adéla Šípová, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2021 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 186, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 30. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2021.