Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 77
(369 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 532
Novela z. o ČNB - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 886).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 532/3, který byl rozeslán 21. 1. 2021 v 10:50.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 532/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12., 24. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 1579).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který nepřijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 179, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 532/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 532/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 1661).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021.

Témata EUROVOC: Evropská centrální bankacentrální bankafinanční stabilitafinanční trhkurzové korekceměnová politikaspotřební úvěrúrok