Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 59
(411 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Hraba, senátor Tomáš Goláň, senátor Petr Holeček, senátor Marek Hilšer, senátor Pavel Kárník, senátorka Šárka Jelínková, senátor Mikuláš Bek, senátorka Miroslava Němcová, senátor Jan Horník, senátorka Anna Hubáčková, senátor Jan Holásek, senátor Josef Bazala, senátor Zdeněk Nytra, senátorka Jaromíra Vítková, senátor Jiří Růžička.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.2.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.4.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.2.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Adéla Šípová.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2021.

Svým usnesením č. 120, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.