Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 48
(553 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 12:14.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/5 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1155).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/8, který byl rozeslán 2. 12. 2020 v 13:20.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1454).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 149, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 502/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 502/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 45, usnesení č. 1606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2021.

Témata EUROVOC: inspekce potravinpotravinová legislativapotravinářská výrobazdravotní inspekce