Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 34
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Benda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 237/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 237
Novela z. - soudní řád správní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 12. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0237.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 955).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 237/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 237/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 10:31.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 237/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 1387).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2021.

Témata EUROVOC: soud vyšší instancesoudní přezkumsprávní odvolánísprávní soud