Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 31
(331 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 552
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 552/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 11:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 552/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1384).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 31/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.1.2021.

Svým usnesením č. 101, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 53/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Témata EUROVOC: energetická krizehospodaření se zdrojiroparopná politikastrategická rezervazásoby