Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 22
(305 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1104
Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1104/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 4. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1403).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 586/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostimzdapodpora v nezaměstnanostipodpora zaměstnanostipolitika zaměstnanostičástečný pracovní úvazek