Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 20
(330 kB)
Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1102
Vl.n.z. o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1102/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 4. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 116, usnesení č. 1398).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 75, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 569/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: distribuceočkovánívakcínavšeobecné zdravotní pojištění