Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 19
(343 kB)
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.12.2020.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020 a dne 17.12.2020.

Senát nepřijal k tisku usnesení.