Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 18
(323 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Bauer.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 918/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 918
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 918/0 dne 29. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0918.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1236).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 918/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2020 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 918/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 918/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 11:18.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 918/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 90, usnesení č. 1389).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 18/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 65, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 918/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 918/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 1452).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Témata EUROVOC: daňová úlevadaňový poplatníkdárceepidemiefinanční pomocnevýdělečný sektorveřejně prospěšná služba