Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 15
(255 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1090
Novela z. o ochraně utajovaných informací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1090/0 dne 19. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 82).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1090/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 26. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 1367).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Patrik Kunčar, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2020 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 3.12.2020.

Svým usnesením č. 57, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 523/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 8. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceepidemienedostatečná kvalifikaceomezené šíření informacíslužební tajemstvístátní tajemství