Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 7
(395 kB)
Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 898
Vl. n. z. o náhradním výživném

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 898/0 dne 19. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1199).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 898/2, který byl rozeslán 27. 10. 2020 v 14:53.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1347).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miluše Horská, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.0220 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 70, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 588/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Témata EUROVOC: dítěneúplná rodinaochrana dítětepohledávkarozvedená osobasociální zabezpečenístátní podporavyživovací povinnostvyživovaná osoba