Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 4
(379 kB)
Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mašek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2020 jako tisk 669/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 669
N.z. o nakládání se zbraněmi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 6. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0669.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1159).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/4, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:22.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 669/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1309).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 86, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Témata EUROVOC: kontrola zbrojeníobranná politikastřelná zbraň a střelivoveřejná bezpečnostvojenské vybavenízbrojní politika