Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 1
(309 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1080
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1080/0 dne 9. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 79).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 12. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 290, usnesení č. 1342).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který nepřijal k tomuto tisku dne 18.11.2020 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Svým usnesením č. 54, v hlasování č. 94 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 20.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 538/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 1080/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 1080/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1375).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: epidemieepidemiologienemocprostředky zdravotnické technikystátní pojištěnízdravotní pojištěnízdraví veřejnosti