Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 340
(332 kB)
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 997
Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 2. 9. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1230).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům (usnesení č. 1274).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 997/2, který byl rozeslán 20. 10. 2020 v 19:46.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 1325).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který nepřijal k tomuto tisku dne 3.11.2020 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 340/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 33, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 13.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 469/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Témata EUROVOC: důchodcedůchodový plánepidemiefinanční pomoc