Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 327
(939 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 909
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 23. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1200).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 909/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 909/2, který byl rozeslán 16. 9. 2020 v 15:19.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 909/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 286, usnesení č. 1261).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 327/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 31, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 527/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 909/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 909/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1382).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: boj proti zločinucelní spoluprácefinanční institucehospodářský trestný činorganizovaný zločinpraní špinavých penězpřeshraniční spolupráceterorismustrestná činnost