Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 324
(377 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 734
Novela z. o pozemkových úpravách

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 324/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 38, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 481/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
    Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Témata EUROVOC: katastr nemovitostínemovitý majetekrozparcelovánísuchosystém vlastnictví půdyvlastnictvízhoršování životního prostředízměna klimatu