Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 320
(1189 kB)
Návrh zákona o odpadech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 676
Vl.n.z.o odpadech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 18. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schiller a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 912).
  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 676/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:29.

 • G
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 8. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1241).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 10.11.2020 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 320/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.11.2020.

Svým usnesením č. 27, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 541/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: nakládání s odpademodpadrecyklace odpaduskladování odpaduzneškodňování odpadu