Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 317
(594 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/5, který byl rozeslán 4. 6. 2020 v 11:12.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 514/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 19. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1232).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 317/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 36, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 37, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Témata EUROVOC: chov zvířatimplementující opatření státuochrana zvířatsprávní deliktzdraví zvířat