Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 306
(2343 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.9.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1019.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.9.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 306/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2020.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: dvoustranná dohodaochrana investicpodpora investicvypovědění smlouvyČeská republikačlenský stát EU