Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 295
(1877 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne 8. prosince 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.7.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 949.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zbyněk Linhart, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2020 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 295/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 501, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: environmentální politikaochrana živočišné říšeptácispolupráce v oblasti životního prostředí