Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 289
(523 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 673
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 10. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 673/3, který byl rozeslán 3. 6. 2020 v 15:11.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 673/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 285, usnesení č. 1189).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 289/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 465, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.7.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 7. 2020 poslancům jako tisk 673/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 7. 2020 poslancům jako tisk 673/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 246, usnesení č. 1246).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2020.
  Prezident zákon podepsal 1. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturaenergetická rozvodná síťsprávní řízenístavební povolenívodohospodářské stavbyúzemní plánování