Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 280
(1194 kB)
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Eva Zamrazilová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Svým usnesením č. 46, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.