Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 278
(2872 kB)
Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.6.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 915.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.8.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Pavel Fischer, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: MaliNATOarmádanadnárodní ozbrojené sílyprofesionální armádavojenská spoluprácevojska v zahraničí