Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 272
(339 kB)
Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 868
Vl.n.z.o komp. osobám posk.hrazené zdr. služby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 19. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 57).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5., 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5620.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 187, usnesení č. 1169).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 272/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 11.6.2020.

Svým usnesením č. 438, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 868/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 868/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1172).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: odškodněnísociální službystátní zdravotní službavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění