Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 270
(469 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 689
Novela z. - zákoník práce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 2. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 890).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla prodloužena o 7 dní (usnesení č. 1117).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/4, který byl rozeslán 11. 5. 2020 v 13:33.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1144).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jitka Chalánková, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 10.6.2020.

Svým usnesením č. 421, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Témata EUROVOC: dovolenápracovní poměr na dobu určitoupracovní právosociální zabezpečenízdravotní pojištěnízkrácení pracovní dobyzákoník práce