Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 268
(336 kB)
Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 875
Vl. n. z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 25. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 58).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5621.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 1149).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 10.6.2020.

Svým usnesením č. 420, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 875/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 875/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1174).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: daňová úlevaosvobození od danípodpora zaměstnanostipojistnésociální zabezpečenízaměstnavatel