Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 264
(859 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.5.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 869.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.8.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 500, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: opatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryznečišťování překračující hraniceznečišťování životního prostředíškodlivinyČeská republika