Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 263
(370 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Nytra, senátor Martin Červíček, senátor Petr Vícha, senátor Mikuláš Bek, senátor Zdeněk Hraba, senátor Miloš Vystrčil, senátor Tomáš Goláň, senátor Jaroslav Větrovský, senátor Jan Tecl, senátor Miroslav Adámek, senátor Pavel Karpíšek, senátor Jiří Carbol, senátorka Zdeňka Hamousová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.5.2020.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.6.2019.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.5.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Vladislav Vilímec.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2020 usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 20.5.2020.

Svým usnesením č. 413, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 476, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 8. 2020 jako tisk 959/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 959
N. z. o zvláštním opatření zmír. dopady z. o kompenz. bonusu

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 959/0 dne 29. 7. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0959.

Témata EUROVOC: finanční pomocregionregionální finance