Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 259
(359 kB)
Návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 860
Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 860/0 dne 7. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 11. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 55).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 13. 5. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5619.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1129).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 20.5.2020 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 259/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 20.5.2020.

Svým usnesením č. 409, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 410, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 21.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2020.

Témata EUROVOC: epidemiesociální příspěveksociální zabezpečenízdraví veřejnosti