Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 256
(334 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 850
Novela z. o kompenzačním bonusu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 4. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 850/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5618.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 234, usnesení č. 1122).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2020 usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 256/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 13.5.2020.

Svým usnesením č. 399, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 14.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 850/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 850/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26., 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněníspolečnost s ručením omezenýmspolečník