Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 250
(321 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 830
Novela z. o kompenzačním bonusu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 20. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 50).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 830/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 22. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5613.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 1098).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2020 usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 250/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 377, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2020 poslancům jako tisk 830/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2020 poslancům jako tisk 830/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1108).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 6. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2020.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činnásamostatná výdělečná činnost