Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 248
(322 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 828
Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 17. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 49).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1078).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2020 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 369, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Témata EUROVOC: ošetřovatelská péčepříspěvek na péčisociální příspěveksociální zabezpečení