Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 246
(9398 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.4.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Michael Canov, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.