Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 227
(337 kB)
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 808
Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 1. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/1 (doporučuje schválit) (revokováno).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5603.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 1023).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2020 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 9.4.2020.

Svým usnesením č. 340, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 341, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 9.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činnásamostatná výdělečná činnost