Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 223
(389 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeněk Ondráček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 550/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 550
Novela z. o obecní policii

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 16. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0550.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 705).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 550/6, který byl rozeslán 13. 2. 2020 v 10:26.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 550/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 963).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 223/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 30.4.2020.

Svým usnesením č. 391, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 392, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 5.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 5. 2020 poslancům jako tisk 550/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 5. 2020 poslancům jako tisk 550/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1137).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Témata EUROVOC: městská policiepoliciepovinnosti úředníkatrestní rejstříkveřejný pořádek